• اصفهان- خیابان هزار جریب - کوی سپاهان
  • 03136733157 - 09206605601
(0)
تهیه شده توسط
شهر :
150,000تومان
(0)
تهیه شده توسط
شهر :
370,000تومان
(0)
تهیه شده توسط ناهید خاتون
شهر : اصفهان
130,000تومان
(0)
تهیه شده توسط ندا خاتون
شهر : اصفهان
135,000تومان
100% تخفیف چلو مرغ ربی 01122023085535-400x400-IMG_3014-1.jpg
(0)
تهیه شده توسط
شهر :
70تومان
77,000تومان
(0)
تهیه شده توسط
شهر :
130,000تومان
8% تخفیف زرشک پلو با مرغ ربی 20082023061436-400x400-دافی چف.jpg
(0)
تهیه شده توسط فهیمه خاتون
شهر : اصفهان
115,000تومان
125,000تومان

تایید لغو
ویرایش