• اصفهان- خیابان هزار جریب - کوی سپاهان
  • 03136733157 - 09206605601
شرایط و ضوابط همکاری در سفره خاتون:

1. خاتون های گرامی غذاهای مورد نظر خود را باید یکبار جهت تست کیفیت آماده نموده تا نماینده سفره خاتون پس از تایید و بررسی امکان انتشار و فروش آن را در وبسایت مورد پذیرش قرار دهند.

2. ایمنی و بهداشت: ما به الزام در رعایت بهداشت خاتون های آشپز خود بسیار اهمیت می‌دهیم و از کارکنان گرامی خود درخواست داریم که در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ایمنی ما همکاری کنند و تا ظرف مدت سه ماه کارت بهداشت خود را از دوایر زیرمجموعه دریافت کنند.

3. توقف استفاده از مواد مخدر: در سفره خاتون، هیچگونه استفاده از مواد مخدر مجاز نیست و در صورت مشاهده، این امر به مراجع قانونی گزارش خواهد شد.

4.پرداخت: هزینه‌های مربوط به خدمات سفره خاتون علاوه بر قیمت پایه غذا شامل، ظرف یکبار مصرف و مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قانون مالیاتی کشور اخذ خواهد بود. و هرگونه تعارض در پرداخت این هزینه‌ها، به مراجع قانونی گزارش خواهد شد.
5. کرایه حمل غذا بر عهده مشتری گرامی بوده خواهد بود.


6. تغییرات: در صورت تغییر در شرایط و ضوابط در هر زمان، آن را در وبسایت و سایر رسانه‌های خود منتشر خواهیم کرد و به اطلاع عموم خواهیم رساند.

این شرایط و ضوابط ممکن است به دلیل تغییرات در قوانین و مقررات، در آینده به روزرسانی شوند. ما همواره سعی می‌کنیم شرایط و ضوابط خود را با رعایت قوانین و مقررات جدید به‌روز کنیم.

تایید لغو
ویرایش